Kontor og verksted, 465 kvm.

Levering og montering av vinduer og taksikring.