Erik Stensbøl, 2219 Brandval

Isolert Potetlager, 900 kvm.