Diverse eldre prosjekter. Noen er egne salg og noen er montasje for andre leverandører.