Salgs- og leveringsbetingelser for EA Bygg & Betong AS

Kun skriftlige og signerte tilbud fra EA Bygg & Betong AS er forpliktende. Tilbudene er bindende i 30 dager om ikke annet er oppgitt. Alle priser er eks. mva. dersom ikke annet er spesifisert.

Innsigelse mot ordrebekreftelsen må komme senest 24 timer etter at denne er mottatt. Levering er iht. vår ordrebekreftelse. Leveransen omfatter kun det som er spesifisert i ordrebekreftelsen. Eventuelle forsinkelser i forhold til bekreftet leveringstidspunkt berettiger ikke noen erstatning.

Når varen overleveres skal kjøper kontrollere varen og påse at den leveres uten skader. Eventuelle skader skal anmerkes på fraktbrevet. Dersom fraktbrevet er uten anmerkning bortfaller kundens mulighet til å kunne reklamere i forhold til transportskader og eventuelle mangler. Alle reklamasjoner må kunne dokumenteres med bilder som påviser skaden / mangelen.

Klikk for å laste ned

TA KONTAKT MED DINE DRØMMER ELLER PLANER

Sammen kan vi realisere dem!

Meny